Profil - Niczewski S.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne