Profil - Nowacki S.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne