Profil - Nowak M.L.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne