Profil - Nowak T.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne