Profil - Nowak J.M.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne