Profil - Nowakowski H.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne