Profil - Nahajewska Eleonora

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne