Profil - Naumowicz Zuzanna

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne