Profil - Nawój Anna

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne