Profil - Neuburgcr Władysława

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne