Profil - Nowicka Józefa

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne