Profil - Niedzielska (Richter) Waleria

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje

Doświadczenie wojenne

Inne wojenne okoliczności