Profil - Niec Marian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej