Profil - Nawalaniec Zofia

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej