Profil - Niedojadło Maria

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej