Profil - Niedużak Stanisława

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej