Profil - Nowacki Czesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej