Profil - Nowakowska Wanda

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej