Profil - Najder Julian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne