Profil - Neufeld Szymon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne