Profil - Nikończyk Sergiusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne