Profil - Nowicki Albin

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne