Profil - Noga Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne