Profil - Nieciejewska Julia

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje