Profil - Nowak Irena

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje