Profil - Nowak Józefa

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje