Profil - Nowak Stefania

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje