Profil - Nowicka Władysława

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Inne wojenne okoliczności