Profil - Nawrocki Roman

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne