Profil - Niebrzydowski Bolesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne