Profil - Nieścierewski Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne