Profil - Niksza vel Nacewicz Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne