Profil - Norko Włodzimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne