Profil - Nowak Henryk

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne