Profil - Nowak Klemens

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne