Profil - Nakonieczny Teodor

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne