Profil - Naplocka Arkadiusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne