Profil - Narejko an

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne