Profil - Nawrocki ózef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne