Profil - Nazimiec incenty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne