Profil - Nicpoń tanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne