Profil - Nikanowicz erzy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne