Profil - Nocoń ulian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne