Profil - Nosarzewski tanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne