Profil - Nowacki erzy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne