Profil - Nowak ntoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne