Profil - Nowak ranciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne