Profil - Nowak Gerhard

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne