Profil - Nowakowski Justyn

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne