Profil - Żuk Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej